SK-Pharmacy

Contacts

Head office

010000, Nur-Sultan 
Left bank, Dostyk St. 13/3
Business Center "Nursaya-Deluxe", 2, 3, 4 floors
Reception: +7 (7172) 57-13-07
Office: +7 (7172) 55-97-08
Press service: +7 (7172) 57 13 06, e-mail: pr@sk-pharmacy.kz
UPIS support service: +7 (7172) 55-28-61
Fax: +7 (7172) 57-12-85
E-mail: info@sk-pharmacy.kz
БИН 090340007747

Representatives of SK-Pharmacy in oblasts

Astana
Curator: +7 (7172) 57 12 92, +7 777 324 46 97 Kozhakhmetova Lyaila Zhumangaliyevna

Akmola oblast
Curator: +7 (7172) 57 12 83 Aldanov Batyikhan Konakovich
Regional representative: +7 701 299 86 52 Tlespayeva Roza Akpashevna

Aktobe oblast
Curator: +7 (7172) 57 13 09 Baygaziyeva Nuriya Damirovna
Regional representative: +7 (7132) 70-44-47, +7 701 191 43 95 Zhubanyshev Nurlan Uzakbayevich

Atyrau oblast
Curator: +7 (7172) 57 12 98 Manzhanova Bakytgul Sairamovna
Regional representative: +7 (7122) 55-60-55, +7 701 471 14 31 Balmagambetov Kazhymukan Kundyzbayevich

Almaty oblast
Curator: +7 (7172) 57 12 98 Manzhanova Bakytgul Sairamovna
Regional representatives: +7 (7282) 55-86-66, +7 701 674 70 69 Zhanabayeva Aigul Idrisovna

Almaty
Curator: +7 (727) 257 12 96 Shagiyeva Alima Maratovna
Regional representatives: +7 (727) 330-87-77, +7-771-779-68-09 Zelenskaya Natalya Valeryevna
+7 701 651 05 88 Akyshova Saltanat Sansyzbayevna

East Kazakhstan oblast
Curator: +7 (7172) 55 97 03 Mazhikova Gallia Rakhmetullayevna
Regional representatives: 8(7232) 56-06-60, +7 705 706 4517 Asubayeva Aray Kuanganovna
+7 705 144 77 81 Kocharyan Yuri Vasilyevich

Jambyl oblast
Curator: +7 (7172) 57 12 84 Kemelov Kairat Abdikulovich
Regional representative: +7 (7262) 99-91-11, +7 701 725 71 94 Tortayeva Aizhan Kabdybekovna

West Kazakhstan oblast
Curator: +7 (7172) 57 12 94 Kembabanova Gulnur Madigozhanovna
Regional representative: +7 (7112) 55 44 55, +7 701 713 80 80 Abdigaliyev Talgat Tulegenovich

Karaganda oblast
Curator: +7 (7172) 57 12 83 Aldanov Batyikhan Konakovich
Regional representatives: +7 (7212) 55 99 85, +7 701 292 58 67 Lushanova Vera Viktorovna

Kostanay oblast
Curator: +7 (7172) 57 13 09 Baigaziyeva Nuriya Damirovna
Regional representative: +7 (7142) 99-09-90, +7 705 801 76 30 Labazova Marina Sergeyevna

Kyzylorda oblast
Curator: +7 (7172) 57 12 84 Kemelov Kairat Abdikulovich
Regional representative: +7 (724) 255-97-55, +7 707 737 33 70 Mukashev Birzhan Seitzhanovich

Mangystau oblast
Curator: +7 (7172) 57 13 05 Rustembekova Bayan Absattarovna
Regional representative: +7 (7292) 70-10-17, +7 701 466 55 56 Bikineeva Natalya Ivanovna

Pavlodar oblast
Curator: +7 (7172) 57 13 05 Rustembekova Bayan Absattarovna
Regional representative: +7 (7182) 70 47 04 8 701 530 74 82 Aitbayeva Ayagoz Zhazezovna

North Kazakhstan oblast
Curator: +7 (7172) 57 12 94 Kembabanova Gulnur Madigozhanovna
Regional representative: +7 (7152) 55-11-55, +7 701 659 22 35 Syzdykova Mariyam Syuindykovna
 
South Kazakhstan oblast
Curator: +7 (7172) 57 18 22 Maksutova Bayan Bostandykovna
Regional representatives: +7 (7252) 99-76-77, +7 701 761 61 19 Rysmakhanov Nuradil Makhanbetkhanovich
+7 701 999 34 26 Musraliyev Kanatbek Rysymbekovich