СК-Фармация

Кадр саясаты

          Компанияның мақсаты - Компанияның Даму стратегиясын іске асыру үшін жоғары нәтижелерге жету мен кәсіби дағдыларды үздіксіз жетілдіру, шешім қабылдауға қабілеті және тез тіл табысатын, жеке жауапкершілік пен жұмыс үрдісі мен жұмыс уәждемесін сауатты ұйымдастыруды білетін бағытталатын осындай тәріздес біліктілікке ие болатын мамандардың командасын қалыптастыру мақсатында қажетті біліктілігі бар және адами ресурстарды дамытуымен персоналды тарту болып табылады.

Компания адами ресурстарын дамытуды болашақта Компанияның қосымша бәсекелестік артықшылықтары мен тұрақты дамуын құру және дамыту үшін негізгі факторларының бірі ретінде қарастырады.

Компания яғни, адами капитал ұзақ мерзімді дамуы үшін негізі және Компанияның болашағы үшін қызметкерлерді дамытуға қосылған үлесі инвестициялар болып табылатынын түсінеді.

Осыған байланысты, Компания сапалы персоналды іріктеуге және оның кәсіптік деңгейін одан әрі арттыруға көп көңіл бөледі.

Кадр саясатының негізгі принциптері:

  • белсенділік;
  • айқындық және ашықтық;
  • біріктірілу;
  • жалғстырушылық;
  • қызметкерлерді ынталандыру;
  • мүдделер мен мақсаттардың өзара байланысы;
  • үздік әлемдік тәжірибеге және HR-технологиясына бағдарлану.