СК-Фармация

Қызметкерлерді оқыту

СҚ-Фармация» ЖШС қызметкерлерді оқытуға және біліктілігін арттыруға үлкен мән береді, себебі Компания жоғары деңгейлі кәсіби даярлықты сенімді жұмысының негізгі факторлардың бірі деп есептейді.

«СҚ-Фармация» ЖШС-ның қызметкерлерін оқыту мен дамыту жүйесі Компанияның стратегиялық даму талаптарын және перспективаларын ескере отырып, қызметкердің біліктілігінің қажетті деңгейін қалыптастыру мен қолдау мақсатында жүзеге асырылады.

Қызметкерлердің кәсіптік оқытуы өндірістік міндеттерді шешу үшін қызметкерлердің қажетті біліктілік деңгейін  қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар Компания қызметкерлерінің ниеттілігін өсуіне ықпал етіп, корпоративтік мәдениетті дамуына тікелей әсер етеді.