СК-Фармация

Қаулылар

Дауыс беретін акцияларының жүз пайызы банктің аффилиирленген тұлғалары болып табылмайтын ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлғалардың тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 14 шілдедегі № 1063 Қаулысы